Keyhof - Huldenberg

Kiezen voor een zorgtraject dat aansluit op de zorgvraag

Zo lang mogelijk thuis wonen. Zo lang mogelijk de eigen regie over het eigen leven behouden.
Dat is de wens van iedereen. Dat is wat Woonzorgnet-Dijleland met een scala van woonzorgvormen wil bereiken.

Kiezen voor Woonzorgnet-Dijleland is meer dan een “opname in een rusthuis”…

Het is kiezen voor een zorgtraject dat aansluit op de zorgvraag

We willen dit realiseren door:

  • een keten van woonzorgvormen aan te bieden die mee evolueert met de maatschappij en met vragen en wensen van de cliënten;
  • een zorgtraject op maat van elke cliënt uit te tekenen zodat er op iedere zorgvraag een passend antwoord wordt aangereikt.