Bij JAVA Foodservice dragen ze graag hun steentje bij aan de zorg voor personen met dementie. Dat doen ze door op zoek te gaan naar oplossingen voor problemen die zich kunnen voordoen op vlak van de maaltijden. Daarbij luisteren ze graag naar de ervaring en...

De natuur heeft positieve effecten op ons fysieke en mentale welzijn. Daarom vergroent Regionaal Landschap Dijleland de terreinen van zorginstellingen, met de steun van de provincie Vlaams-Brabant en subsidies van Platteland Plus. Dankzij die steun passen we ook bij woonzorgcentrum Ter Meeren in Neerijse en...

We namen op zaterdag 27 en  zondag 28 mei 2023  voor het zevende jaar op rij deel aan Levensloop Leuven. Collega’s, vrijwilligers, bewoners, familie, sympathisanten en milde sponsors hebben dit jaar 6.163 euro bijeen gebracht voor het goede doel. Een mooie bijdrage in het totaalbedrag van ...

Maandagavond 17 april 2023  —   Jo De Clercq stapt in Leuven op de trein met bestemming Rhyl in Wales (UK). Hij zal er namens Woonzorgnet-Dijleland enkele Dementie & ComfortZorg dagopleidingen geven aan een multidisciplinaire groep zorgverleners.  Zo brengen we onze strategische doelstellingen ook internationaal in...

De Wingerd weet al langer wat burgerenergie betekent. In 2020 plaatste energiecoöperatie ECoOB meer dan 1000 zonnepanelen op het dak van hun gebouw. Zonder zelf een cent te investeren verlagen ze hun energiefactuur en kunnen ze hun duurzaamheidsambities realiseren. Het rendement van het zonnedak en...

Om de zorg binnen hun woonzorgcentra anders en toekomstgericht te organiseren, koos Woonzorgnet-Dijleland ervoor de principes van de innovatieve arbeidsorganisatie toe te passen. Hierdoor krijgt het personeel meer autonomie en is hun jobtevredenheid hoger. En dat vertaalt zich dan weer in een hogere retentie bij...

Het innovatieproject ‘autonomer en veiliger stappen met ondersteunende zorgtechnologie kent bij het begin van 2023 een doorstart in woonzorgcentrum Dijlehof. Na het testen van de PathFinder vorig jaar, gaan de kine collega’s gedurende 6 weken aan de slag met de Rollz Motion Rhythm Parkinson-rollator. Wanneer...

De Franse overheid besliste recent om de commerciële rusthuisgroep Orpea via de staatsbank van het faillissement te redden. Begin 2022 kwam de groep zwaar in opspraak door het boek “De doodgravers” van journalist Victor Castanet. Sindsdien zijn de aandelen van het beursgenoteerde bedrijf in vrije...

De Micro-Cosmos bedkoepel dempt zowel visuele als auditieve prikkels uit de kamer als secundaire ruimtelijke zintuigelijke prikkels, waardoor we de primaire lichamelijke zintuiglijke beleving gaan stimuleren. Dankzij de gecreëerde ‘positieve ruimtelijke beleving’ ontstaat er een gunstig effect op de eigen-ik beleving & het lichaamseigenaarschap bij...

We dingen vandaag, 24 januari 2023, tijdens de jaarlijkse studiedag 'Goede praktijken in ergonomie' mee naar een ereplaats voor drie van onze geselecteerde projecten rond zorginnovatie. Preventieadviseur Maria Bragina vertegenwoordigt Woonzorgnet-Dijleland bij de voorstelling van de laureaten en de uitreiking van de 'VerV Ergonomieprijs' van...