Projecten

Binnen de woonzorgcentra van Woonzorgnet-Dijleland wordt continu geïnvesteerd in betere zorg en kwaliteitswinst voor de bewoners en hun omgeving.

  • Bij JAVA Foodservice dragen ze graag hun steentje bij aan de zorg voor personen met dementie. Dat doen ze door op zoek te gaan naar oplossingen voor problemen die zich kunnen voordoen op vlak van de maaltijden. Daarbij luisteren ze graag naar de ervaring en......

  • We testen in De Wingerd niet alleen de effecten van een bedkoepeltoepassing uit, waarmee audiovisuele prikkels worden gefilterd of toegevoegd om extra mentale en fysieke rust te brengen bij personen met dementie. We meten ook het effect van schommelen, een zintuigelijke voorspelbare ritmische prikkel, op......

  • Lieve Uytterhoeven (ergotherapeut), David Bayard, Vicky Aerts (kinesitherapeuten) en campusdirecteur Sarah Dupont van woonzorgcentrum Keyhof in Huldenberg werken samen met Jo De Clercq van Woonzorgnet-Dijleland aan een bijzonder low/no-tech innovatieproject: SkinCair, innovatief bedlinnen ontwikkeld door Sense Textile, voor een gezondere slaap. De eerste resultaten van......

  • Met een toename van de zorgzwaarte bij een bewoner neemt ook de fysieke belasting van de medewerker flink toe. Vanuit ergonomische standpunt en als zorgende werkgever nemen wij initiatieven om de werkdruk en de werklast te verlagen. Bij één van zo’n initiatieven bekijken we samen......

  • In het dagelijkse leven ervaren een aantal bewoners van het woonzorgcentrum en bezoekers van het dagcentrum problemen bij het stappen. Daarom gaan de kinesitherapeuten van Dijlehof tijdens oefensessies actief op zoek naar aangepaste technieken om die mobiliteit te stabiliseren en waar mogelijk ook weer te......

  • We laten ons bij de vernieuwbouw van WZC Ter Meeren inspireren door ‘design voor dementie’ en kijken door een virtuele ‘dementiebril’ naar de architectuur en de interieur inrichting om de wereld te visualiseren zoals bewoners met dementie die ervaren.  Het is al langer geweten dat......

  • Naast de normale verouderingsprocessen zien we bij bewoners ook een toename van diverse aandoeningen, met functieverlies of uitval tot gevolg, gebundeld in ‘de 7 geriatrische reuzen’. Als onderdeel van onze basisvorming ouderenzorg, die we aan alle nieuwe zorgmedewerkers aanbieden, leert men de complexiteit van ouderenzorg......

  • Dinsdagnamiddag 1 februari gaven we het startschot voor een innovatieproject in Ter Meeren. TOO of voluit Turn-Only-Once is een 1x draaien bedzorgconcept waarbij een multidisciplinaire groep zorgverleners in het woonzorgcentrum vernieuwende technieken en materialen zal toepassen en evalueren. Het doel is drieledig: zorg- en levenskwaliteit......

  • We hebben als werkgever een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Deze bestaat er in dat we de talenten en competenties van onze medewerkers moeten stimuleren en helpen ontwikkelen. Een organisatie staat niet alleen. Ze is deel van een brede samenleving. De technologische evoluties staan niet stil en zijn......

  • Eind augustus 2020 hebben Woonzorgnet-Dijleland VZW en Druifkracht CV een intentieverklaring getekend met als doel de stroomvoorziening van de woonzorgcentra Keyhof in Huldenberg en Ter Meeren in Neerijse toe te vertrouwen aan de lokale energiecoöperatie. We willen immers meewerken aan de energietransitie door zelf groene stroom op......