Projecten

Binnen de woonzorgcentra van Woonzorgnet-Dijleland wordt continu geïnvesteerd in betere zorg en kwaliteitswinst voor de bewoners en hun omgeving.

  • We hebben als werkgever een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Deze bestaat er in dat we de talenten en competenties van onze medewerkers moeten stimuleren en helpen ontwikkelen. Een organisatie staat niet alleen. Ze is deel van een brede samenleving. De technologische evoluties staan niet stil en zijn......

  • Eind augustus 2020 hebben Woonzorgnet-Dijleland VZW en Druifkracht CV een intentieverklaring getekend met als doel de stroomvoorziening van de woonzorgcentra Keyhof in Huldenberg en Ter Meeren in Neerijse toe te vertrouwen aan de lokale energiecoöperatie. We willen immers meewerken aan de energietransitie door zelf groene stroom op......

  • Vanaf 2020 zal De Wingerd 35% van zijn stroomverbruik zelf produceren, want ook wij willen vanuit Woonzorgnet-Dijleland meehelpen aan een duurzaam energiebeleid voor een beter klimaat. Om deze uitdaging te realiseren gaan we in zee met een burgercoöperatie ECoOB. We verlenen hen een opstalrecht, op......

  • Op vraag van de kapsters zelf trokken we voor de derde inspiratiedag met zijn allen naar “The Hair Project” in Kortrijk, een prestigieuze kappersbeurs. Doel van de dag? Inspiratie opdoen voor het kapsalon van de toekomst waar wij met zijn allen al lang van dromen.......

  • Al onze medewerkers zetten zich dagdagelijkse in voor de bewoners van onze woonzorgcentra, hierbij durven ze zichzelf al wel eens te vergeten. Daarom ondersteunen we vanuit Woonzorgnet-Dijleland alle lokale initiatieven die medewerkers opzetten om samen op een leuke wijze hun beweeg- en voedingspatroon te verbeteren.......

  • Een actief leven en bewegen is een krachtig medicijn dat vaak vergeten of te weinig ingezet wordt. Nochtans bewezen diverse studies dat bewegen op alle leeftijden de gezondheid positief beïnvloedt. De huisartsen verbonden aan woonzorgcentrum Dijlehof ontvangen daarom deze zomer een bewegingsvoorschriftenboekje. Hiermee vraagt Dijlehof......

  • In 2017 doorkruisten de principes van Innovatieve Arbeidsorganisatie (IAO) ons pad. Gedreven door de leergierigheid naar innovatieve inzichten en methoden voor werkbaar werk, lieten we ons inspireren door Prof. Geert Van Hootegem. We zochten verdere begeleiding, vonden die in Ronnie Leeters, zaakvoerder van InProfiel, en......

  • In de aanloop naar de internationale ‘What Matters to You’-dag op dinsdag 6 juni 2017, zijn de collega’s in Keyhof begin mei gestart een bijzondere actie. Ze gaan daarmee in op een initiatief van Zorgnet-ICURO. Het idee is niet nieuw, maar komt uit Noorwegen, waar......

  • Sinds oktober 2015 is er in De Wingerd een Spiritueel Zorgteam met een zestal medewerkers actief, dat aan bewoners, hun familieleden en medewerkers ondersteuning en verdieping biedt rond levensvragen, zingeving en geloof. Het woonzorgcentrum heeft geen kapel maar de collega’s creëerden ondertussen wel een “stiltehoekje”......

  • Het project “Fietsen voor alle leeftijden” kadert helemaal in onze visie en inspanningen van de voorbije jaren om de bewoners van woonzorgcentrum Dijlehof extra te laten bewegen en maximaal te participeren aan het buurt-, stads- en verenigingsleven.  We startten met “donderdag wandeldag”, voerden een sensibiliseringscampagne, “Dijlehof......