What matters to you - Keyhof

What matters to you…

In de aanloop naar de internationale ‘What Matters to You’-dag op dinsdag 6 juni 2017, zijn de collega’s in Keyhof begin mei gestart een bijzondere actie. Ze gaan daarmee in op een initiatief van Zorgnet-ICURO. Het idee is niet nieuw, maar komt uit Noorwegen, waar de allereerste “What Matters to You?”-dag georganiseerd werd in 2014. In 2016 werd dit concept al opgepikt in 14 andere landen. Dit jaar willen de initiatiefnemers Vlaanderen aan dat lijstje toevoegen.

Niet alleen de posters van Keyhof, maar ook “Mijn rijk gevuld leven” een boek van de collega’s in Ter Meeren, vind je samen met alle andere acties in het kader van ‘What Matters to You’ in ons land terug op: www.whatmatterstoyou.be

Medewerkers en bewoners in de kijker

Leuke affiches vestigen de aandacht op de kleine dingen die in het dagelijkse leven zo belangrijk zijn voor de bewoner, de familie en de omgeving. Ze brengen die ‘kleine’ verhalen tot leven, ervaringen die anders wellicht nooit verteld zouden worden of niet verspreid zouden raken. Aanstekelijke mensen en praktijken worden in beeld gebracht en iedereen is er getuige van het beste dat Keyhof te bieden heeft.

What Matters to You - Keyhof What Matters to You - Keyhof

De kracht van warme zorg

Eke dag opnieuw weer samen op zoek gaan naar wat er echt toe doet én wat telt voor de bewoner.  Medewerkers bieden dagelijks zorg met een WARM hart en TEDERE handen. Ontdek wat er in woonzorgcentrum Keyhof iedere dag wordt beleefd, waar ze trots op zijn, waar ze van dromen…

Door de posters op te hangen en te verspreiden via de sociale media, wordt er meer en meer verbondenheid gecreëerd. Eind 2018 volgt er een posterbeurs en een INSPIRATIE-boek om die WARME zorg verder uit te bouwen en te verfijnen!