ESF - Vlaanderen - EU investeert in uw toekomst

Innovatieve Arbeidsorganisatie (IAO)

In 2017 doorkruisten de principes van Innovatieve Arbeidsorganisatie (IAO) ons pad. Gedreven door de leergierigheid naar innovatieve inzichten en methoden voor werkbaar werk, lieten we ons inspireren door Prof. Geert Van Hootegem. We zochten verdere begeleiding, vonden die in Ronnie Leeters, zaakvoerder van InProfiel, en werden vol passie ondergedompeld in dit vernieuwend zorgconcept.

Stapsgewijs ontdekten we de dat IAO naadloos aansluit bij de werkingsprincipes van Kleinschalig Genormaliseerd Wonen. Vanuit ons sterk geloof in de kracht van de capaciteiten en competenties van medewerkers en de voortdurende wil om te investeren in medewerkers, was de stap naar dit nieuwe organisatiemodel een logische vervolgkeuze. Een evidentie die echter ook op confrontaties botste: hoe verdelen we momenteel de taken en verantwoordelijkheden in de organisatie, geven we vandaag de dag medewerkers echt de nodige regelruimte die ze nodig hebben, laten we medewerkers voldoende schitteren in al hun mogelijkheden, betrekken we hen in die processen waarin ze betrokken moeten worden, welke deelprocessen verlopen centraal of decentraal?

Met een kritische blik en de voortdurende zin om te verbeteren legden we de basis voor een toekomstig IAO-traject dat op langere termijn doorheen de vier woonzorgcentra geïmplementeerd wordt. Lander Vermeerbergen, een jonge wetenschapper aan het Instituut voor Sociale Wetenschappen staat ons hierin bij. Hij heeft een doctoraat op stapel staan over “werkbare jobs” en IAO. We beseffen dat dit project de nodige energie van alle betrokkenen van de woonzorgcentra vraagt maar kijken nu reeds uit naar dit traject, naar de resultaten van de ontwerpgroep, de sterrenrollen en zoveel meer.

Het IAO-project wordt gerealiseerd met financiële ondersteuning van het Europees Sociaal Fonds (ESF), via Vlaanderen en de Europese Unie.