Dijlehof - Leuven

KWALITEIT VAN ZORG

Zeggen wat we doen, doen wat we zeggen en wat we doen, goed doen.
En ook wanneer alles goed lijkt te gaan, toch nog op zoek gaan naar mogelijkheden om te verbeteren.

In Woonzorgnet-Dijleland is kwaliteit van zorg geen project of opgelegd plan dat strikt volgens de voorschriften uitgevoerd dient te worden.

Kwaliteit van zorg gaat immers over een beleid van continu verbeteren.  Het gaat over een cultuur die verankerd zit in de organisatie en waarvan de medewerkers tot in de haarvaatjes doordrongen zijn. Kwaliteit van zorg is een proces waar alle betrokkenen van Woonzorgnet-Dijleland voortdurend mee bezig zijn. Door medewerkers daadwerkelijk ruimte te geven voor reflectie, creatie en groei willen we die cultuur levendig houden.

Afstappen van alledaagse gewoontes en stilstaan om kritisch te kijken waarom we dingen zo doen zoals we ze doen. Durven zoeken naar niet alledaagse oplossingen die een antwoord bieden op de wensen en behoeften van de bewoner.

De aangeboden zorg verbeteren kan enkel als de cliënt en de mantelzorger participeren en tijdens het volledig zorgtraject aanspreekpunt zijn en blijven. Het betekent in dialoog gaan met de cliënt, de mantelzorger maar ook met andere zorgactoren en maatschappelijke instanties. Hierin wensen we dagelijks te investeren : samen ontdekken, samen creëren, samen verbeteren.