Jaarverslagen

Woonzorgnet-Dijleland vzw publiceert jaarlijks een werkingsverslag met cijfers, statistieken, realisaties en planning van het kwaliteitsbeleid.

Om in de toekomst alle uitdagingen het hoofd te bieden, zijn er structurele maatregelen nodig. We focussen met innovatieve projecten op duurzaam ondernemen, werkbaar werk en zetten in op de aantrekkelijkheid van de zorgjob. We trekken nog meer de kaart van buurtwerking en familiebetrokkenheid.