De Boomgaard – LIVEZ cvso

Buurtbewoners en geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om kennis te maken met de partners van de coöperatie LIVEZ, met het project ‘De Boomgaard’ en met elkaar. De doelstelling van de coöperatieve is dat iedereen uit de buurt in de eigen vertrouwde omgeving kan blijven wonen. Ook wanneer het straks wat moeilijker gaat en ondersteuning nodig is (fysiek, sociaal, mentaal of financieel). Dat zullen we samen realiseren, buurtbewoners en professionals.

Welkom dus 20 juni 2022 op het terrein van ‘De Boomgaard’, Wilselsesteenweg 68 in 3010 Kessel-Lo (Leuven) voor een kennismakende babbel bij een drankje. We luisteren ook graag naar jullie suggesties wat we in afwachting van het definitieve project met het terrein en de oude schoolgebouwen kunnen doen.

We zijn aanwezig tussen 16 en 20 uur.

LIVEZ staat voor: Leuvense Initiatieven voor Eerlijke Zorg. LIVEZ werd opgericht door Oostrem, De Wingerd, De Wissel en het Miss Miyagi Fonds, in unieke samenwerking met Zorg Leuven. Dwars doorheen de zorgmuren, voor / in / met de buurt. De volgende jaren zullen er verschillende woon-eenheden gebouwd worden voor ouderen, personen met een beperking, kwetsbare jongeren en gezinnen. Daarnaast moet De Boomgaard uitgroeien tot een ontmoetingsplek voor de buurt.