Zorgpartner

Lorem Ipsum dolor amet

Zorg staat voor ons gelijk met vraaggestuurde en belevingsgerichte zorg. We staan open voor ieders normen en waarden, leefstijl en levensgeschiedenis van onze bewoners en bezoekers.

Speciaal bij personen met dementie of somatische zorgbehoevendheid veronderstelt dit bijzondere inzet van de medewerkers, aangepaste deskundigheid en een goed contact met de familie. We bieden aan de bewoner een veilige leefruimte, een warme omgeving waar hij zichzelf kan zijn. Wonen en leven staan voorop, aangevuld door medisch en lichamelijk zorg.

Professionaliteit houdt in dat de eigen dienstverlening voortdurend wordt geëvalueerd en dat er continue gestreefd wordt naar de verbetering van de kwaliteit van de aangeboden zorg. De medewerkers van onze centra zijn deskundig opgeleid en betrokken. Ze worden gecoacht om samen met bewoners en familie aan kwaliteitsvolle zorg te bouwen.