Werken in Woonzorgnet-Dijleland

‘Zorg dragen voor mensen’ betekent ‘samen zorg dragen’:
Investeren in medewerkers die met hart en ziel elke dag opnieuw goede zorg verstrekken.
Als werkgever van 450 medewerkers is dit een opdracht die we graag en met voldoening behartigen.

Het succes van goede zorg zit in de medewerkers die dagelijks het beste van zichzelf geven. Daarom zijn we trots op onze medewerkers. Woonzorgnet-Dijleland wil een plaats zijn waar mensen met volle goesting werken.  Elke dag opnieuw goede zorg blijven verstrekken, kan enkel als wij goed voor medewerkers zorgen. Als werkgever beseffen we dit en willen we ten volle investeren in de verdere groei van kennis, attitudes en vaardigheden van medewerkers.

Met het uitgewerkt onthaaltraject voelen nieuwe medewerkers zich snel gewaardeerd en thuis.  Gedurende de verdere loopbaan kunnen medewerkers rekenen op een persoonlijk opleidingstraject, op maat van de medewerker met zowel basis- als verdiepende modules. Kansen bieden om competenties en kwaliteiten van medewerkers te versterken en verder te ontwikkelen. Leren is de kerncompetentie. Investeren in het ontdekken en ondersteunen van talenten die de job boeiend maken. Dat is onze opdracht die we graag behartigen.

En wat het allemaal zo bijzonder maakt: opleidingen worden vaak door eigen medewerkers verzorgd. Als kennisdrager in een bepaald domein  zijn zij immers de ambassadeurs van de beste zorg!