foto_schenkingen_website

Geef om zorg en maak mee het verschil

Geef aan zorg en creëer mee nieuwe kansen!

folder_schenkingen_versie 2023 [.pdf]

Samen doen wat onmogelijk lijkt

Samen met 500 medewerkers geven we dagelijks het beste van onszelf. Jouw financiële steun aan woonzorgcentrum De Wingerd, Dijlehof, Ter Meeren of Keyhof maakt hierbij een écht verschil. Met een gift, groot of klein, kunnen we immers een stap verderzetten dan wat binnen de grenzen van de huidige ouderenzorgfinanciering haalbaar is.

Wij waken erover dat elke steun naar een concreet project of creatief idee gaat dat bijdraagt aan het welbevinden van ouderen. Zo gaan we samen voor de beste zorg.

Omdat warme zorg raakt

Geven aan zorg doe je niet zomaar. Mensen geven een gift omwille van de verbondenheid met het woonzorgcentrum. Ze zijn de visie en de zorg genegen en willen oprecht vanuit hun persoonlijke motivatie bijdragen aan een veilige en huiselijke omgeving waar bewoners ongeacht de specifieke zorgvragen vooral zichzelf kunnen zijn. Misschien woont een familielid, vriend of kennis hier en ben je geraakt door de warme zorg en de inzet van de medewerkers. Misschien ben je overtuigd van de opportuniteiten die het concept ‘kleinschalig genormaliseerd wonen’ biedt of ben je geïnspireerd door een project dat je gerealiseerd wil zien.

Je mag erop vertrouwen dat jouw steun goed wordt aangewend.
Informeer vrijblijvend naar mogelijke projecten en laat ons weten ‘hoe jij verschil wil maken’.

Geef om zorg tijdens een levensmoment

Organiseer je een verjaardagsfeest, een bruiloft of vier jij je pensioen, dan kan je kiezen voor een gelegenheidsgift. Ook een geboorte of een afscheid van een dierbare kan een aanleiding zijn om je familie en vrienden uit te nodigen om een initiatief in het woonzorgcentrum te steunen.

Wij ondersteunen graag bij de aanpak en zetten de financiële bijdrage in daar waar nodig. Wil je de bestemming van jouw initiatief zelf bepalen? Dan helpen we je hiermee graag verder. Na afloop bezorgen wij je een overzicht van alle giften en schenkers.

Geef om zorg en organiseer een actie

Is er een initiatief dat je inspireert en waarvoor je een evenement, een sportprestatie of een andere actie op touw wil zetten? Wil je met jouw hobby of passie een inzamelactie organiseren? Wij kijken er al naar uit.

We appreciëren immers elk initiatief en helpen je graag verder. We ondersteunen je met het kiezen van het doel en de bekendmaking aan het grote publiek. Indien gewenst kan je gebruik maken van onze locaties. Wij zorgen er alleszins voor dat jouw ingezamelde giften naar het doel gaan dat je nauw aan het hart ligt.

Dankzij giften en nalatenschappen werden in het verleden meerdere malen grote projecten gerealiseerd die we onmogelijk zelf hadden kunnen financieren. Dat bewoners en hun familie ook nog jaren nadien genieten van die realisatie is mooi om zien en blijft altijd bij.

Griet Robberechts
Algemeen Directeur Woonzorgnet-Dijleland

Geef om zorg en neem ons op in jouw testament

Bij het opstellen van een testament denken steeds meer mensen eraan om hun erfenis of een deel ervan na te laten aan een goed doel, een project of organisatie waarin zij geloven.

Je kan zelf een handgeschreven testament opstellen of dat samen met een notaris doen. Afhankelijk van het aantal wettelijk beschermde erfgenamen, de eigen kinderen, kan je een gedeelte van je erfenis zelf toewijzen.

Geef om de toekomst van ouderen en maak nu het verschil voor later!

Woonzorgnet-Dijleland betaalt lagere erfbelasting of successierechten op het deel dat je aan de organisatie nalaat. Als de erflater in Vlaanderen woont, bedraagt dit 8,5 %.

Als gevolg van het Vlaams Decreet van 19 maart 2021 is in het Vlaams Gewest de techniek van het duolegaat niet langer gunstig en daardoor zelfs in vele gevallen niet meer uitvoerbaar.

Geef om zorg en geef als bedrijf een duwtje in de rug

Wens je als bedrijf bij te dragen aan onze initiatieven? Zijn jouw medewerkers enthousiast om een actie te organiseren voor een bijzonder project? Wij ondersteunen je graag. Vraag zeker ons advies.

Ook sponsoring kan. In ruil voor de gegeven steun krijgt jouw bedrijf dan zichtbaarheid. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een logovermelding tijdens een door ons georganiseerd evenement of een bericht op onze socialemediakanalen. Zo zetten we het engagement van je bedrijf en je idealen in de kijker voor de samenleving.

Geef om zorg en zet je in als vrijwilliger

Wij doen beroep op een hechte groep vrijwilligers die zich in de woonzorgcentra op verschillende terreinen inzetten. Zij vullen een belangrijke plaats in naast de medewerkers, de familie en de vrienden van de bewoners. Vragen over vrijwilligerswerk? Aarzel niet om met ons contact op te nemen, je krijgt er zoveel voor terug.

Interesse?

Wens je informatie over financiële steun, giften, inzamelacties, schenkingen of legaten aan Woonzorgnet-Dijleland vzw of over het sponsoren van een concreet project in Keyhof, Ter Meeren, Dijlehof of De Wingerd?
Neem dan vrijblijvend contact op met de campusdirecteur van het woonzorgcentrum waaraan je wenst te schenken.
Jouw steun is welkom op het rekeningnummer van Woonzorgnet-Dijleland, met vermelding ‘gift’: BE63 7340 3603 5408
Of schenk rechtstreeks aan een specifiek project in één van de huizen.
    • De Wingerd: BE69 7343 5622 0078
    • Ter Meeren: BE86 7343 7003 0050
    • Dijlehof: BE97 7364 0312 0849
    • Keyhof: BE47 4310 7705 8180
Gezien woonzorgcentra niet tot de lijst van erkende goede doelen behoren, kunnen wij helaas geen attest voor belastingsvermindering uitreiken.
Ook bedrijven die geven om zorg, kunnen onze werking steunen.
Neem vandaag nog contact met ons op!
E: info@wznd.be • T: 016 28 47 90