Jouw privacy, onze zorg

Camerabeveiliging

Woonzorgnet-Dijleland heeft op bepaalde plaatsen in de woonzorgcentra beveiligingscamera’s geplaatst om de veiligheid te garanderen. Deze camera’s bewaren niet altijd de beelden, maar geven in sommige gevallen enkel het actuele beeld weer.

Welke gegevens verzamelen we over jou in het kader van camerabeveiliging
Camera’s maken beelden waarbij het mogelijk is dat je als bezoeker/cliënt van Woonzorgnet-Dijleland ook wordt gefilmd.

Waarom verzamelen we deze gegevens?
Woonzorgnet-Dijleland plaatst camera’s met het oog op de bescherming van jouw fysieke veiligheid en die van haar medewerkers. Zij verzamelt deze gegevens op grond van het gerechtvaardigd belang om te voorzien in de veiligheid van iedereen.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?
Deze gegevens worden in principe niet met anderen gedeeld. Enkel indien het noodzakelijk is in geval van een risico of een gevaar, worden de beelden overgemaakt aan het gerecht en de politiediensten. Dit uiteraard enkel wanneer de beelden ook daadwerkelijk worden bewaard.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?
De beeldopnamen worden maximaal 30 dagen bewaard. Dit geldt niet voor camera’s zonder opslag van beelden (hier worden dus geen beelden bewaard).

Behoudens wettelijke beperkingen zijn volgende rechten van toepassing:

Je hebt het recht om de beelden die wij van jou gemaakt hebben, te bekijken. Omdat er op het beeldmateriaal ook gegevens van andere personen worden verwerkt, zullen we per verzoek beoordelen in welke mate we er gevolg aan kunnen geven zonder de privacy van die andere personen te schenden. Uw verzoek moet gemotiveerd zijn, dat wil zeggen dat je moet toelichten waarom je deze inzage vraagt.

Contacteer ons met uw vragen hierover!