Privacy

GDPR staat voor ‘General Data Protection Regulation’, of de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG). Deze Europese wettekst trad op 25 mei 2018 in werking en harmoniseert alle bestaande regelgeving over het verwerken van persoonsgegevens in de verschillende EU-lidstaten. In België wordt de Privacywet door deze tekst vervangen.

Elke organisatie zal de GDPR toepassen, zo ook vzw Woonzorgnet-Dijleland. Voor vzw Woonzorgnet-Dijleland is het beschermen van de persoonlijke levenssfeer van de cliënten en de medewerkers een van haar beleidsprioriteiten: het is niet enkel een wettelijke verplichting, maar ook een grondrecht van de betrokkene waar vzw Woonzorgnet-Dijleland groot belang aan hecht.

De beleidstekst geeft u de noodzakelijke informatie over de gegevensbescherming binnen vzw Woonzorgnet-Dijleland.

We vullen deze pagina aan met meer specifieke informatie inzake het privacybeleid per doelgroep en verwerkingsactiviteit.

De Data Protection Officer (DPO) is voor vzw Woonzorgnet-Dijleland het contactpunt voor alle vragen van alle betrokkenen over de verwerking van hun persoonsgegevens en de uitoefening van hun rechten in het kader van de GDPR. De DPO kan hiervoor gecontacteerd worden via privacy@wznd.be of 016/28 47 90.