burenberg-edit

Nieuwe initiatieven

Woonzorgnet-Dijleland bouwt continu aan een uitgebreid zorgaanbod in de regio.

Burenhof: een nieuwe site in Leuven

Begin 2023 start in samenwerking met projectontwikkelaar ION op de voormalige Accosite  de bouw van het woonzorgcentrum Burenhof. Deze gedeeltelijke vervangingsnieuwbouw van Dijlehof wordt in de loop van 2025 in gebruik genomen en bestaat uit 46 woongelegenheden woonzorgcentrum waarvan er 6 zorgflats voor koppels zijn, 27 assistentiewoningen en last but not least de bistro ‘Buurt’.

Meer weten? >>

De Boomgaard: buurtzorg in Leuven

LIVEZ staat voor Leuvense Initiatieven voor Eerlijke Zorg. Dwars doorheen de zorgmuren, voor / in / met de buurt. Deze in april 2022 opgerichte coöperatie sluit een erfpachtovereenkomst af met de stad Leuven (AGSL) voor de ontwikkeling van het buurtgericht woonproject in Kessel-Lo. De volgende jaren zullen er op de site aan de Wilselsesteenweg wooneenheden gebouwd worden voor ouderen, personen met een beperking en kwetsbare jongeren en gezinnen. Daarnaast moet de voormalige schoolsite ‘De Boomgaard’ uitgroeien tot een ontmoetingsplek voor de buurt. LIVEZ partners: Oostrem, De Wingerd, De Wissel en het Miss Miyagi Fonds, in unieke samenwerking met Zorg Leuven.

Meer weten? >>