Kwaliteit van leven

De rode draad die de woonzorgcentra van Woonzorgnet-Dijleland verbindt

In het najaar van 2015 heeft het onderzoeksbureau TNS-Dimarso een enquête gevoerd over de ‘Kwaliteit van Leven’ in de Vlaamse woonzorgcentra. Wij zijn verheugd over de mooie resultaten die terug te vinden zijn in het feedbackrapport. Natuurlijk willen en zullen we met de ganse ploeg medewerkers aan de slaag gaan om het kwaliteitsbeleid in onze huizen nog te verbeteren en bij de sturen aan de hand van deze scores.

De resultaten omvatten twee delen: namelijk een eerste deel omtrent de face-to-face-interviews met de bewoners zonder cognitieve problemen en een tweede deel met de resultaten van de schriftelijke enquête, ingevuld door contactpersonen van bewoners met cognitieve problemen.

Graag geven we hierna de resultaten voor de 11 bevraagde thema’s, aan de hand van in totaal 52 stellingen, waarbij 5 de maximale score is.

Indicatoren Project - TNS Dimarso
kwaliteit-van-leven-bewoners
terug