De Wingerd - Leuven

Kleinschalig Genormaliseerd Wonen

Woonzorgnet-Dijleland neemt samen met haar partners het voortouw in het Netwerk Kleinschalig Genormaliseerd Wonen.

Woonzorgnet-Dijleland kiest expliciet voor kleinschalig genormaliseerd wonen en kleinschaligheid in de zorg.

  • Wonen in een herkenbare, huiselijke en vertrouwde omgeving, in woningen van 8 tot 15 bewoners, zoveel mogelijk als thuis georganiseerd.
  • Leven met maximaal behoud van eigen regie, voortzetten van gewoontes en sociale relaties, ook als het netwerk kleiner wordt.
  • Zorg rondom de cliënt georganiseerd, vertrekkend vanuit ieders levensverhaal, ritme, mogelijkheden en wensen. Denken in mogelijkheden en voortdurend zoeken naar oplossingen om de autonomie van cliënten maximaal kansen te geven.

Dat is waar we samen voor gaan: cliënten, familieleden, mantelzorgers blijven immers partners in de zorg en direct aanspreekpunt gedurende het volledig zorgtraject.  Alles wordt ingezet om de cliënt, familie en de omgeving zo nauw mogelijk te betrekken: de cliënt participeert en maakt het verschil.

Kleinschaligheid is geen doel op zich, maar een middel om deze werkingsprincipes te realiseren. Daar waar architectuur kleinschalige woonvormen niet toelaat blijft kleinschaligheid in de zorg het uitgangspunt.

Woningen met een eigen cultuur
Elke woning heeft een eigen cultuur met een eigen sfeer, een eigen daginvulling en ritme. Medewerkers zorgen mee voor de prettige woonomgeving en dragen actief bij aan de huiselijke sfeer. Om zo goed mogelijk te gemoet te komen aan de wensen en gewoontes van bewoners heeft elke woning een eigen woon-en maaltijdbudget.

Op zoek gaan naar individuele oplossingen
In kleinschalige woningen is niet alles netjes voorgeprogrammeerd. Medewerkers gaan uit van individuele keuzes, wensen en mogelijkheden van bewoners en gaan op zoek naar maximale kansen tot autonomie en participatie. Ze zijn creatief in het zoeken naar degelijke voorstellen en oplossingen.

Geïntegreerde teams
In kleinschalige woningen behoudt elke functie de eigen specialiteit en kennis. Het woningteam bestaat uit verschillende functies die samen met elkaar en gezamenlijk de zorg voor bewoners dragen

Werken in kleinschalige woningen

Woonzorgnet-Dijleland kiest voor Kleinschalig Genormaliseerd Wonen. Daar waar de architectuur deze woonvorm niet toelaat blijven de werkingsprincipes van dit woonconcept uitgangspunt van de dagelijkse zorg. Wat maakt werken in kleinschalige woningen zo bijzonder?

Verantwoordelijkheidszin en aanwezige betrokkenheid

Werken in kleinschalige woningen vraagt van medewerkers een hoge verantwoordelijkheidszin. Doorgaans werken medewerkers immers met minder collega’s samen dan op een klassieke afdeling.
Bewoners worden actief betrokken tijdens het dagelijks gebeuren. De zorg wordt rondom de bewoner georganiseerd. Actief en betrokken samen zijn met bewoners vraagt initiatief, verantwoordelijkheidszin en creativiteit.

Interesse?

Ontmoet je toekomstige collega’s op: jobs.wznd.be