STEUN

Start

Visie

Diensten

Consultancy

Organisatie

Historiek

Vacatures

Contact

volg ons via Facebook

 


Woonzorgnet-Dijleland
vzw groepeert vier woonzorgcentra De Wingerd en Dijlehof in Leuven, Ter Meeren in Neerijse en Keyhof in Huldenberg, elk met een eigen cultuur en andere accenten. De CVBA Zorgpartners Dijleland participeert in dit samenwerkingsverband, zo willen we een antwoord bieden op de toekomstige uitdagingen in de sector.

Zowel voor de bewoners als voor de medewerkers wensen wij de familiale sfeer van de afzonderlijke instellingen te bewaren, omdat we menen dat dit op vlak van sfeer en vertrouwelijkheid een aantal voordelen inhoudt. Deze beleidsopties kaderen geheel in de bijzondere visie op wonen en zorg die binnen de organisatie ontwikkeld en uitgebouwd wordt.

Anderzijds beoogt de doorgedreven samenwerking tussen de instellingen een continue verbetering van de kwaliteit van de zorg en dienstverlening. Door schaalvergroting trachten we zo efficiënt en economisch mogelijk te werken; alle middelen die daardoor worden gewonnen, kunnen vervolgens ingezet worden voor een optimale omkadering met het oog op de hoogst mogelijke kwaliteit van leven en van zorg voor onze bewoners.