Wonen en leven in het woonzorgcentrum

Als de zorgbehoefte groter wordt en thuis wonen niet langer kan.

Wonen met zorg in een huiselijke omgeving met ruimte voor kwaliteit van leven.

Wonen met ondersteuning en belevingsgerichte zorg

Soms doen er zich situaties voor waardoor thuis wonen niet langer een optie is. Een verblijf in één van de woonzorgcentra van Woonzorgnet-Dijleland is aangepast aan ieders zorgvraag, gewoontes en mogelijkheden.
Variërend van somatische tot comfortzorgen en de specifieke begeleiding van personen met dementie ligt de focus steeds op kwaliteit van leven.
Daarom kiest Woonzorgnet-Dijleland expliciet voor kleinschalig genormaliseerd wonen en belevingsgerichte zorg.
Maximaal comfort, behoud van regie en sociale relaties, een huiselijke omgeving, zorg en ondersteuning in een vertrouwde leefwereld, zoveel mogelijk zoals thuis georganiseerd. Daar gaan we samen voor.  Alles wordt ingezet om de cliënt, de familie en de naasten van de ouderen zo nauw mogelijk te betrekken. Bewoners en mantelzorgers zijn en blijven hét aanspreekpunt tijdens het volledig woonzorgtraject.

Wat kunnen wij voor jou betekenen:

 • WZC De Wingerd in Leuven
  16 woningen voor 8 personen met dementie en 9 zorgflats voor echtparen
  E: sociale.dienst@wingerd.info – T: 016 28 47 93
 • WZC Dijlehof in Leuven
  Neerdijle, Hoogdijle en Huis Lessius tellen samen 70 éénpersoonskamers
  E: socialedienst@dijlehof.be – T: 016 29 31 42
 • WZC Ter Meeren in Neerijse
  8 woningen voor 11 tot 15 bewoners
  E: sociale.dienst@termeeren.be – T: 016 47 99 35
 • WZC Keyhof in Huldenberg
  8 woningen voor 8 bewoners en 9 zorgflats
  E: info@keyhof.be – T: 016 47 98 10
terug