EXPERTISECENTRUM DEMENTIE MEMO VLAAMS-BRABANT

Dementie is een complexe aandoening.
Naast de lichamelijke veranderingen duiken meestal ook sociale en psychische problemen op.
Dit roept heel wat vragen op bij de persoon met dementie, zijn naaste omgeving en professionele hulpverleners.

 

Om aan deze vragen tegemoet te komen, sloot de overheid een overeenkomst met het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de negen regionale steunpunten. Memo is het erkende Expertisecentrum Dementie in de provincie Vlaams-Brabant.

ECD MEMO staat voor:

 • informatie en adviesverlening over allerlei thema’s en vragen omtrent dementie,
 • opleiding en training: referentiepersoon dementie, vorming op maat, dementiekundige basiszorg, opleidingen voor vrijwilligers en mantelzorgers,
 • ondersteuning van professionele hulpverleners in zorg en begeleiding: door coaching, advies, intervisie, supervisie,
 • psycho-educatie voor mantelzorgers en familie van personen met dementie,
 • netwerking met andere partners binnen het zorglandschap voor personen met dementie via projectwerking,
 • sensibilisering: wegwerken van het taboe dat bestaat rond dementie, werken aan een genuanceerde beeldvorming over dementie
 • vertalen van onderzoeksresultaten naar de praktijk

Wat kunnen wij voor jou betekenen:

 • Expertisecentrum Dementie Vlaams-Brabant [ MEMO ]
  Steunpunt regio Leuven
  Wingerdstraat 14, 3000 Leuven
  T: 016 50 29 06 – E: memo@dementie.be
 • Expertisecentrum Dementie Vlaams-Brabant [ MEMO ]
  Steunpunt regio Halle-Vilvoorde
  Molenhofstraat 31, 1670 Heikruis
  T: 02 398 00 18 – E: memo@dementie.be