Lokaal Dienstencentrum Wijnveld

Een open huis waar iedereen terecht kan voor ontmoeting, ontspanning, informatie, vorming en dienstverlening.

Door het creëren van een sociaal netwerk wordt het algemeen welzijn, de levenskwaliteit en de zelfredzaamheid van de gebruiker ondersteund.

De eigen dienstverlening en activiteiten van derden in het centrum zijn toegankelijk voor iedereen, ongeacht achtergrond, leeftijd interesses en persoonlijke mogelijkheden. De aandacht gaat specifiek naar kwetsbare groepen en senioren met een beginnende zorgbehoevendheid. Verbonden aan woonzorgcentrum De Wingerd in Leuven is er ook steeds bijzondere aandacht voor dementiegerelateerde thema’s.

Visie

Gekaderd binnen zijn missie biedt LDC Wijnveld een gevarieerd aanbod van laagdrempelige, aangepaste en actuele activiteiten en hulp- en dienstverlening op maat van de gebruiker. Het centrum neemt een voortrekkersrol op in de samenwerking met lokale verenigingen en andere organisaties in de thuis- en de ouderenzorg.