hét Ontmoetingshuis

De Zorgcirkels Jongdementie regio Leuven en het ontmoetingshuis bieden een flexibel aanbod met activiteiten en openingsuren op maat.

De Zorgcirkels Jongdementie spelen in op de grote behoefte aan extra steun van gezinnen die getroffen worden door jongdementie. Hét ontmoetingshuis en de zeven andere zorgcirkels: sterke eerstelijnszorg, zorgbegeleider, dagcentrum, woonunit, buddy-werking, vorming en een ontmoetingsgroep versterken de veerkracht van jonge mensen met dementie en hun omgeving.

Contact & info:

Zorgcirkels Jongdementie
hét Ontmoetingshuis, ’s Hertogenlaan 97 – 3000 Leuven
E: zorgcirkelsjongdementie@wznd.be – T: 016 29 50 59.