Respect – Leren – Zorgen

Kerncompetenties die van elke medewerker verwacht worden.

De kennis, vaardigheden en houdingen die alle medewerkers van Woonzorgnet-Dijleland uitstralen in het dagelijks werk.

RESPECT

Elke medewerker aanvaardt elkeen als een waardig en waardevol mens, houdt rekening met ieders eigenwaarde en doet dit in verbondenheid met anderen.
Elke medewerker heeft een open geest ten aanzien van andere meningen en ideeën.

Gedragsindicatoren:

 • staat open voor de ideeën en waarden van de andere zonder hierover te oordelen.
 • toont interesse in de ander en communiceert en handelt met de nodige discretie.
 • zegt wat hij/zij doet en doet wat hij/zij zegt.
 • helpt iemand verder zodanig dat hij/zij daadwerkelijk geholpen is.
 • ziet de andere als evenwaardig en gaat niet betuttelend met hen om.

LEREN

Elke medewerker is bereid om te groeien en zich verder te ontwikkelen door kennis op te doen en door ervaringsuitwisseling.

Gedragsindicatoren:

 • kent eigen sterktes en zwaktes en leidt vanuit deze zelfreflectie af wat de noden zijn   om verder te ontwikkelen.
 • wisselt informatie en ervaring uit vanuit een kritische ingesteldheid.
 • toont interesse en de bereidheid om dingen te willen leren, bespreekt en plant eigen groei en concretiseert dit samen met de leidinggevende in een individueel ontwikkelingsplan

ZORGEN

Elke medewerker levert op een continue basis een professionele bijdrage aan de levenskwaliteit van ieder individu.

Gedragsindicatoren:

 • spant zich in om de mogelijkheden en de noden bij de ander te zien en te herkennen.
 • neemt en geeft hiervoor tijd en aandacht.
 • neemt verantwoordelijkheid op en onderneemt actie.
 • durft eigen noden te herkennen en te benoemen.
 • denkt oplossingsgericht.
 • toont een sterke betrokkenheid.