Leren is onze kerncompetentie

Woonzorgnet-Dijleland blijft vanuit de visie medewerkers inspireren en in beweging brengen om kwaliteitsvolle zorg te bieden aan kwetsbare ouderen. Goede zorg vraagt immers kennis, attitudes en vaardigheden. Elke dag opnieuw goede zorg blijven bieden, vereist echter meer. Dit kan enkel door groei en ontwikkeling van competenties en talenten van de medewerkers. Door “te leren en samen te doen”, verder groeien en ieders draagkracht versterken, om op een respectvolle wijze om te gaan met de bewoner en zijn omgeving.

Woonzorgnet-Dijleland investeert in de groei van haar medewerkers en biedt in dit kader een opleidingsaanbod op maat aan. Hiermee kunnen alle medewerkers zich blijven ontwikkelen en zich specialiseren in het eigen expertisedomein. In elk woonzorgcentrum wordt vanuit de behoeften en noden van de medewerkers een vormingsbrochure opgemaakt voor het volgende jaar. Het betreft een zeer gevarieerd aanbod. Alle nieuwe medewerkers worden ondergedompeld in de introductiemodule: naast de interactieve introductiedag komen de thema’s familiebetrokkenheid, vroegtijdige woonzorgplanning en palliatie en MERGO aan bod. Verder bevat het opleidingsaanbod zowel basis- als verdiepende modules, is er ruimte voor zowel een gezamenlijk als individueel aanbod en is er de opleiding ‘Meetellen en aftrekken’ voor 55-plussers. Vaak worden opleidingen door eigen medewerkers gegeven: medewerkers zijn immers onze ambassadeurs!

terug