Kinesitherapeut (Keyhof)

 • Titel: Kinesitherapeut (Keyhof)
 • Plaats: Huldenberg
 • Functiegroep: Zorgteam
 • Type contract: Bediendecontract van bepaalde duur
 • Uren: 50% VTE
 • Locatie: WZC Keyhof
  Stroobantsstraat 75
  3040 Huldenberg

De bewoners zijn een gevarieerd publiek: enerzijds ouderen met een thuiszorgprofiel waarbij kiné geboden wordt zoals in een privé-praktijk, anderzijds bewoners met verschillende graden van fysieke en mentale zorgbehoevendheid.

Keyhof is een fijne plek met ruimte voor variatie, eigen inbreng en initiatief, veel zelfstandigheid en ruimte om te leren en bij te leren.

Als kinesitherapeut in het woonzorgcentrum dat uitgaat van kleinschalig genormaliseerd wonen werk je vooral aan:

 • Het mee creëren van een fijn woonklimaat voor elke bewoner. We stimuleren maximale zelfredzaamheid wanneer de bewoner dit nog graag wil.
 • Daarnaast gaat de aandacht naar comfortzorg: zit- en ligcomfort, de juiste hulpmiddelen, aangepaste transfermethoden, ergonomische werken, prikkelarme zorg, …
 • Collega’s van de zorg ondersteunen via de werkgroepen, expertise inbrengen omtrent bewonerscomfort, vrijheidsbeperkende maatregelen en mee nadenken over de dagelijkse zorg wanneer deze moeilijker loopt.
 • Nauw samenwerken met de woonzorgcoördinator en het zorgteam met optimale zorgverlening voor elke bewoner als doel.

Functieprofiel en gedetailleerde vacature: [vervangingscontract-kinesitherapeut] – PDF

Interesse?

Mail je CV naar: elien.verloy@keyhof.be