ICT-architect

  • Titel: ICT-architect
  • Plaats: Regio Leuven-Huldenberg
  • Type contract: Zelfstandig
  • Locatie: Woonzorgnet-Dijleland vzw

    Bureau: Wolfshaegen 186, 3040 NEERIJSE
    Maatschappelijke zetel: Wingerdstraat 14, 3000 LEUVEN

Woonzorgnet-Dijleland vzw schrijft een mededingingsprocedure uit voor de aanstelling van een zelfstandig ICT-architect wiens opdracht erin bestaat de bestaande ICT-omgeving te evalueren en verder te ontwikkelen. Uiterste indieningsdatum aanvraag tot deelneming is vastgesteld op 18/12/2017 om 12 uur, eventuele onderhandelingen zijn gepland in december 2017 – januari 2018.

[Aankondiging van de opdracht]

De selectieleidraad geeft een toelichting bij de selectiefase van de dienstenopdracht.

Kandidaatstellingen via:

https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=291110