Sponsor een project voor de bewoners

Jij kan ons helpen om het verschil te maken!

Kies zelf de bestemming van jouw gift en sponsor een project in één van onze huizen.

ontmoetingshuis

Zorgcirkels Jongdementie

Met hét Ontmoetingshuis ondersteunen we jonge mensen met dementie en hun gezin. Zanger Rick de Leeuw, peter van het project, vat het als volgt samen: “Leven is mensenwerk, en dat doe je best samen. Zeker als het even tegenzit.

Word jij ook donateur van hét Ontmoetingshuis?