Schenk via testament

Investeer met een legaat in kwaliteitsvolle zorg!

Geven aan zorg met een schenking

Bij het opstellen van een testament denken steeds meer mensen na om hun erfenis of een deel daarvan na te laten aan een goed doel, een project of organisatie waarin zij geloven.

Je kan zelf een testament opstellen of dat samen met een notaris doen. Jij beschikt vrij over het deel van de erfenis dat niet voorbehouden is aan de wettelijk beschermde erfgenamen, bv. jouw kinderen.

Overweeg je een goed doel op te nemen in je nalatenschap, denk dan ook even aan Woonzorgnet-Dijleland vzw.

Meer informatie over schenkingen bij testament vind je op www.testament.be