Doe een gift

Je mag erop vertrouwen, dat jouw steun goed wordt bestemd!

Financiële gift

Met een financiële gift draag je rechtstreeks bij aan de realisatie van kwalitatieve ouderenzorg. Geef aan zorg en wij zetten jouw steun in, daar waar de nood het hoogst is. Met een gift steun je innovatieve projecten die als doel hebben de kwaliteit van leven te vergroten bij ouderen, hun omgeving en hun naasten, maar ook de vrijwilligers en medewerkers nog beter te ondersteunen.

Je kiest zelf voor een éénmalige of voor een vaste maandelijkse bijdrage. Elke financiële gift, groot of klein, maakt een duurzaam verschil in het dagelijkse leven van de bewoners.

Storten kan op het rekeningnummer BE63 7340 3603 5408 van Woonzorgnet-Dijleland VZW. Gelieve bij je storting te vermelden of jouw gift voor een specifiek project bestemd is, voor één van de vier huizen, of voor de algemene werking van de VZW.

Materiële gift

Naast een geldelijke steun kan je een gift in natura schenken. Wens je te weten of het voorwerp of goed dat je wil schenken, een nieuw leven kan vinden binnen onze organisaties, neem dan gerust contact met ons op.

Wie een schenking formeel wil laten registreren, bv. met een notariële akte, kan dat uiteraard. In dat geval zijn er evenwel schenkbelastingen of registratierechten verschuldigd.

Wij bespreken de verschillende financiële opties graag met jou, neem vrijblijvend contact op met het huis van uw voorkeur of algemeen met Woonzorgnet-Dijleland vzw, via: info@wznd.be of telefonisch 016 28 47 90.