Op vraag van de kapsters zelf trokken we voor de derde inspiratiedag met zijn allen naar “The Hair Project” in Kortrijk, een prestigieuze kappersbeurs. Doel van de dag? Inspiratie opdoen voor het kapsalon van de toekomst waar wij met zijn allen al lang van dromen. Besluit? Er is nog...

Al onze medewerkers zetten zich dagdagelijkse in voor de bewoners van onze woonzorgcentra, hierbij durven ze zichzelf al wel eens te vergeten. Daarom ondersteunen we vanuit Woonzorgnet-Dijleland alle lokale initiatieven die medewerkers opzetten om samen op een leuke wijze hun beweeg- en voedingspatroon te verbeteren....

Een actief leven en bewegen is een krachtig medicijn dat vaak vergeten of te weinig ingezet wordt. Nochtans bewezen diverse studies dat bewegen op alle leeftijden de gezondheid positief beïnvloedt. De huisartsen verbonden aan woonzorgcentrum Dijlehof ontvangen daarom deze zomer een bewegingsvoorschriftenboekje. Hiermee vraagt Dijlehof...

In 2017 doorkruisten de principes van Innovatieve Arbeidsorganisatie (IAO) ons pad. Gedreven door de leergierigheid naar innovatieve inzichten en methoden voor werkbaar werk, lieten we ons inspireren door Prof. Geert Van Hootegem. We zochten verdere begeleiding, vonden die in Ronnie Leeters, zaakvoerder van InProfiel, en...

In de aanloop naar de internationale ‘What Matters to You’-dag op dinsdag 6 juni 2017, zijn de collega's in Keyhof begin mei gestart een bijzondere actie. Ze gaan daarmee in op een initiatief van Zorgnet-ICURO. Het idee is niet nieuw, maar komt uit Noorwegen, waar...

Sinds oktober 2015 is er in De Wingerd een Spiritueel Zorgteam met een zestal medewerkers actief, dat aan bewoners, hun familieleden en medewerkers ondersteuning en verdieping biedt rond levensvragen, zingeving en geloof. Het woonzorgcentrum heeft geen kapel maar de collega's creëerden ondertussen wel een “stiltehoekje”...

Het project “Fietsen voor alle leeftijden” kadert helemaal in onze visie en inspanningen van de voorbije jaren om de bewoners van woonzorgcentrum Dijlehof extra te laten bewegen en maximaal te participeren aan het buurt-, stads- en verenigingsleven.  We startten met "donderdag wandeldag", voerden een sensibiliseringscampagne, "Dijlehof...

Het pendelfonds subsidieert duurzaam woon-werkverkeer. Een subsidieaanvraag werd in 2015 ingediend.  Eind 2016, tijdens de week van de mobiliteit, belooft Vlaams minister van Mobilieit drie bedrijven uit Vlaams-Brabant financiële steun. Woonzorgnet-Dijleland valt in de prijzen. Met  de beloofde extra middelen krijgen we nu een duwtje...

De Zorgcirkels Jongdementie spelen in op de grote behoefte aan extra steun van gezinnen die getroffen worden door jongdementie. Hét ontmoetingshuis biedt jonge mensen met dementie en hun mantelzorgers een warme en laagdrempelige thuishaven waar ze elkaar kunnen ontmoeten en deelnemen aan activiteiten op maat....

Mensen met dementie verliezen langzaamaan hun lichaamsschema. Zij hebben meer en meer nood aan prikkels die voor hen op maat aangeboden worden. In woonzorgcentrum De Wingerd bieden we die prikkels sinds jaren aan met relaxatiebaden. Het relaxatiebad heeft echter ook nadelen. Het relaxatiebad is sterk afhankelijk...