Allround Technische Medewerker

 • Titel: Allround Technische Medewerker
 • Plaats: Regio Leuven-Huldenberg
 • Functie: Technisch Medewerker
 • Functiegroep: Technische Dienst
 • Type contract: bediendencontract van onbepaalde duur
 • Uren: 60% VTE
 • Locatie: De vestigingen van Woonzorgnet-Dijleland vzw in Leuven, Neerijse en Huldenberg.
  Maatschappelijke zetel: Wingerdstraat 14, 3000 Leuven

Functieomschrijving:

 • Je staat in voor het uitvoeren van welomschreven projecten op de verschillende locaties:
  • Inschatten van de noodzakelijke materialen en uren
  • Maken van de nodige afspraken met de betrokken diensten/afdelingen
  • Uitvoeren van de werkzaamheden
 • Uitvoeren van onderhoudstaken op basis van afpuntlijsten
 • Uitvoeren van periodieke taken en bijhouden van registers

Je hebt minstens een opleiding genoten in een technische richting of kan relevante ervaring aantonen.

Je wordt aangestuurd door de technische verantwoordelijke van het Woonzorgnet-Dijleland  en werkt nauw samen met de technische diensten op de verschillende locaties.

Gedetailleerd profiel en voorwaarden: [Allround Technische Medewerker – AUG2018] – PDF