Projecten

Binnen de woonzorgcentra van Woonzorgnet-Dijleland wordt continu geïnvesteerd in betere zorg en kwaliteitswinst voor de bewoners en hun omgeving.

  • In 2017 doorkruisten de principes van Innovatieve Arbeidsorganisatie (IAO) ons pad. Gedreven door de leergierigheid naar innovatieve inzichten en methoden voor werkbaar werk, lieten we ons inspireren door Prof. Geert Van Hootegem. We zochten verdere begeleiding, vonden die in Ronnie Leeters, zaakvoerder van InProfiel, en......

  • In de aanloop naar de internationale ‘What Matters to You’-dag op dinsdag 6 juni 2017, zijn de collega’s in Keyhof begin mei gestart een bijzondere actie. Ze gaan daarmee in op een initiatief van Zorgnet-ICURO. Het idee is niet nieuw, maar komt uit Noorwegen, waar......

  • Sinds oktober 2015 is er in De Wingerd een Spiritueel Zorgteam met een zestal medewerkers actief, dat aan bewoners, hun familieleden en medewerkers ondersteuning en verdieping biedt rond levensvragen, zingeving en geloof. Het woonzorgcentrum heeft geen kapel maar de collega’s creëerden ondertussen wel een “stiltehoekje”......

  • Het project “Fietsen voor alle leeftijden” kadert helemaal in onze visie en inspanningen van de voorbije jaren om de bewoners van woonzorgcentrum Dijlehof extra te laten bewegen en maximaal te participeren aan het buurt-, stads- en verenigingsleven.  We startten met “donderdag wandeldag”, voerden een sensibiliseringscampagne, “Dijlehof......

  • Het pendelfonds subsidieert duurzaam woon-werkverkeer. Een subsidieaanvraag werd in 2015 ingediend.  Eind 2016, tijdens de week van de mobiliteit, belooft Vlaams minister van Mobilieit drie bedrijven uit Vlaams-Brabant financiële steun. Woonzorgnet-Dijleland valt in de prijzen. Met  de beloofde extra middelen krijgen we nu een duwtje......

  • De Zorgcirkels Jongdementie spelen in op de grote behoefte aan extra steun van gezinnen die getroffen worden door jongdementie. Hét ontmoetingshuis biedt jonge mensen met dementie en hun mantelzorgers een warme en laagdrempelige thuishaven waar ze elkaar kunnen ontmoeten en deelnemen aan activiteiten op maat.......

  • Mensen met dementie verliezen langzaamaan hun lichaamsschema. Zij hebben meer en meer nood aan prikkels die voor hen op maat aangeboden worden. In woonzorgcentrum De Wingerd bieden we die prikkels sinds jaren aan met relaxatiebaden. Het relaxatiebad heeft echter ook nadelen. Het relaxatiebad is sterk......

  • Vele patiënten zijn na het doormaken van een hersenberoerte ernstig geïnvalideerd. Er is een groep van patiënten die nood heeft aan revalidatie maar helaas een te laag revalidatie potentieel kent omwille van verschillende redenen. Deze patiënten hebben wel behoefte aan revalidatie doch niet in de......